Komunikacja kryzysowa

Komunikacja kryzysowa
left-quote1
Informacja w dzisiejszym świecie jest bronią masowego rażenia. Jej silna ekspansja związana z błyskawicznym przepływem danych w trybie on-line może przynieść Twojej firmie lub Tobie trudne do oszacowania szkody, począwszy od strat wizerunkowych po ogromne straty finansowe.

Ratujemy naszych Klientów, znajdujących się w wyjątkowo ciężkich i skomplikowanych sytuacjach. Robimy to skutecznie, ponieważ jesteśmy zespołem specjalistów z wiedzą z obszarów mediów, dziennikarstwa, prawa, psychologii społecznej i detektywistyki. Znamy od podszewki zasady działania mediów, algorytmy dystrybucji informacji. Od lat pracujemy ze słowem, wykorzystując jego siłę do kształtowania opinii publicznej.  Bardzo sprawnie poruszamy się po urzędach i instytucjach.

Skutecznie zdobywamy dane. Na podstawie wielokierunkowych analiz indywidualnej sytuacji każdego klienta, tworzymy unikatową strategię komunikacji kryzysowej. Doradzamy, szkolimy, działamy kreatywnie i bezpardonowo. Skupiając się na sytuacjach kryzysowych dążymy do wyeliminowania ich możliwych przyczyn, zapobiegamy pojawianiu się punktu kryzysowego oraz jego eskalacji, pomagamy wygasić skutki kryzysu i usuwać jego konsekwencje, wyciszamy medialny wydźwięk negatywnych informacji.

Czym jest komunikacja kryzysowa?

Komunikacja kryzysowa to zespół działań niwelujących skutki sytuacji kryzysowej, której negatywne konsekwencje zagrażają reputacji lub istnieniu firmy, jej produktom i usługom. Kryzys może być zdarzeniem nagłym lub sytuacją narastającą. W obydwu przypadkach powoduje ogólną destabilizację, prowadzi do krytycznego położenia przedsiębiorstwa, wyczerpywania sił, środków i finansów na walkę z utrzymującym się problemem. Sytuacja kryzysowa pogłębia się, kiedy zawodzą dotychczasowe strategie radzenia sobie z wywołującymi ją czynnikami, brak jest pomysłów na inne działania a kryzys, stanowiący punkt kulminacyjny sytuacji kryzysowej, powraca falowo. Towarzyszą mu na ogół negatywne nastawienie, spadek energii do działania oraz kreatywności, obniżenie motywacji, wyczerpanie. Niepodjęcie w odpowiednim momencie szeregu sprytnych, strategicznie zakrojonych działań naprawczych jest niczym skok w otchłań bez zabezpieczenia. Prowadzi do nieuchronnego upadku.

Nasz plan komunikacji w kryzysie to Twój spadochron. Wylądujesz z sukcesem tam, gdzie chcesz

 Wyobraź sobie, że ostro pikujesz w dół ku spotkaniu z ziemią, kiedy ktoś nagle podrzuca Ci spadochron. Otwierasz go szybko i Twój samobójczy lot wyhamowuje gwałtownie. Dryfujesz w powietrzu, odzyskujesz spokój i równowagę, możesz kierować się tam, gdzie chcesz i wylądować w bezpiecznym miejscu, które sobie obrałeś. Właśnie tak działa nasza strategia kryzysowa. Dajemy Ci spadochron, który zatrzyma pęd ku upadkowi, ustabilizuje pozycję Twojej firmy i pozwoli rozwinąć skrzydła. Wielopoziomowe wsparcie i konkretna, skrojona na miarę Twojego przedsiębiorstwa strategia zażegnywania kryzysu poprzez zróżnicowane działania horyzontalne, jest spersonalizowaną odpowiedzią na Twoje problemy.

Komunikacja kryzysowa

Co zawiera strategia kryzysowa?

Komunikacja kryzysowa to krok milowy w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi. Strategia kryzysowa opiera się na wypracowaniu silnej pozycji i odpowiedniego wizerunku firmy w mediach i opinii publicznej. To wdrażanie ulepszeń, korzystnych zmian standardów firmy oraz jej produktów i usług. Dzięki wprowadzeniu strategii kryzysowej zwiększasz konkurencyjność, zyskujesz na innowacyjności, odpowiadasz ze zdwojoną siłą na zapotrzebowanie rynku, nokautujesz konkurencję. Uzyskujesz także analizę i ocenę sytuacji kryzysowychwyciągasz z nich lekcje na przyszłość. Wstajesz z kolan.

Dlaczego rozwiązania kryzysowe Happy People są unikatowe?

Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie problemów Twojej firmy. Wsłuchujemy się uważnie w Twoje potrzeby, analizujemy szczegółowo sytuację przedsiębiorstwa, badamy rynek, sprawdzamy konkurencję. Na tej podstawie kroimy dla Ciebie strategię kryzysową. Dysponujemy zespołem specjalistów z obszarów mediów, dziennikarstwa, prawa, psychologii społecznej, detektywistyki. Zyskujesz na swój użytek grono doświadczonych fachowców walczących o osiągnięcie Twojego azymutu z zaangażowaniem godnym superbohaterów z „Ligi Sprawiedliwości”.

Jakie są skutki wdrożenia niezawodnej komunikacji kryzysowej?

Dzięki komunikacji kryzysowej skrojonej na miarę zapobiegniesz eskalacji konfliktu i zniwelujesz negatywne skutki kryzysu. Zyskasz skuteczny sposób strategii biznesowej i komunikacyjnej, dotrzesz do przyczyn problemów Twojej firmy. Wdrożysz rozwiązania, które przywrócą jej stabilność, dzięki czemu odzyskasz kontrolę nad sytuacją, która się spod niej wymknęła.  Komunikacja kryzysowa jest inwestycją w wizerunek i reputację Twojej firmy. Dzięki niej zyskasz skrzydła w postaci narzędzi rozwoju i doskonaleniapodźwigniesz się z kolan i ruszysz z nowymi siłami na podbój rynku.

FAQ

 • przy rozpoczęciu działalności firmy
 • w trakcie rozwijania działalności rynkowej
 • po wystąpieniu kryzysu, aby wyciągnąć wnioski i uniknąć powielania błędów w dalszej działalności
 • przy wprowadzaniu nowych usług lub produktów
 • przy zmianach w strukturze organizacyjnej i zmianach w składzie zarządu
 • utrata kluczowych dostawców lub klientów
 • utrata danych lub własności intelektualnej
 • wyciek danych
 • negatywne opinie o firmie lub produkcie
 • oskarżenie o naruszenie praw człowieka
 • dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne
 •  zanieczyszczenie środowiska
 • urata wiarygodności finansowej
 • bankructwo.
 • Wyciek danych klientów banku.

Sposób rozwiązania sytuacji kryzysowej: bank niezwłocznie informuje o zajściu, przeprasza za naruszenie bezpieczeństwa, podejmuje czynności zabezpieczające, zobowiązuje się do ulepszenia systemu, aby zapobiec podobnym atakom, prowadzi dochodzenie. Firma utrzymuje stały kontakt z klientami i mediami, oferuje dodatkowe, bezpłatne systemy bezpieczeństwa.

 • Oskarżenie o molestowanie seksualne w urzędzie.

Sposób rozwiązania sytuacji kryzysowej: urząd nie zaprzecza doniesieniom, naczelnik urzędu wydaje oficjalne oświadczenie, w którym potwierdza zgłoszenie sytuacji organom policji, zobowiązuje się do wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do zwolnienia ze stanowiska pracownika molestującego. Wewnętrznie wprowadza reguły zapobiegające tego rodzaju zachowaniom. Pozostaje w otwartości na kontakt z mediami.

 • Oskarżenie o zanieczyszczanie środowiska.

Przedsiębiorstwo przyznało się do błędu i przeprosiło za swoje działania, usunęło zanieczyszczenia i zobowiązało do współpracy z urzędem nadzorującym. Firma regularnie informowała media i społeczność o postępach w usuwaniu skutków zanieczyszczenia. W celu poprawienia wizerunku przedsiębiorstwo poczyniło inwestycje w technologie zmniejszające negatywne oddziaływanie na środowisko i przeznaczyło środki na inwestycję pro publico bono np. zbudowanie zielonego skweru dla mieszkańców.

Nie ma tu jednej, uniwersalnej drogi. Optymalna komunikacja kryzysowa uwzględnia specyfikę sytuacji Klienta oraz branży, którą reprezentuje. Dlatego najlepsza jest ta skrojona na miarę, opracowana w porozumieniu z Klientem. Bez wątpienia najgorszą taktyką postępowania w kryzysie jest udawanie, że kryzysu nie ma.

Góra